vertrouwelijk-viaderank.nl-Cod-Rodenburg

Alles wat in de gesprekken naar voren komt is vertrouwelijk en zal niet verder verteld worden. Als de hulpverleenster het raadzaam vindt met derden contact op te nemen over je hulpvraag, zal dat altijd in overleg met jou gaan.