Praktijkregels van de hulpverleningspraktijk Via de Rank:

  • Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht.
  • Vertrouwelijkheid:  De belangen van de cliënt staan in de therapie centraal. Alle inhoudelijke informatie vanuit de cliënt wordt niet naar buiten gebracht tenzij met schriftelijke toestemming van de cliënt.
  • Anneleren:  bij annuleren van een afspraak minimaal 24 uur van te voren, anders wordt    afspraak in rekening gebracht, tenzij er overmacht is.           
  • Betalen: Via de Rank heeft geen pin apparaat.  De cliënt krijgt een factuur die hij/zij binnen veertien dagen betaald aan Via de Rank. De cliënt dient zelf de rekening weer in bij zijn of haar zorgverzekeraar.
  • Behandeling:  De gegeven therapie bij Via de Rank is psychosociaal, niet medisch.  De therapie mag niet worden beschouwd als vervanging van medische diagnostiek en behandeling. Indien cliënt onder medische behandeling is  wordt geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of psychosociale therapie wenselijk is.
  • Waarneming: Via de Rank heeft geen waarneming geregeld voor als therapeut langdurig uitvalt, het is aan de cliënt om te bepalen of hij/zij blijft wachten of een andere therapeut zoekt. Wel heeft Via de Rank een aantal collega’s die goede vervangers kunnen zijn en een  collega therapeut die op deskundige wijze de praktijk ontmanteld wanner de therapeut onverhoopt komt weg te vallen. De privacy regels  blijven daarbij intact.
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg:  als NVPA therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Ik doe er alles aan om op een zo goede en respectvol mogelijke manier therapie te bieden.  Toch kan het voorkomen dat cliënt ergens niet tevreden over is. Dan is dat fijn als dat tussen ons besproken wordt . Bijna altijd komen we er dan samen uit. Is dat niet het geval  dan heeft de cliënt het recht en de mogelijkheid een klacht in te dienen.  Ik houd  me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’.  Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).