Contextueel
Via de Rank werkt met de contextuele methodiek. Dat betekent dat er niet alleen naar jou wordt gekeken, maar ook naar de relaties om je heen. Er wordt rekening gehouden met jouw verbondenheid met familieleden en/of andere belangrijke personen in jouw leven. Hoe sta je in die relaties, hoe zijn bepaalde manieren van (over)leven ontstaan en hoe wil je in de toekomst hier mee verder? Hoe is de balans tussen wat je geeft en gegeven hebt en wat je ontvangt.
In het gezin waar je opgegroeide, zijn patronen ontstaan. Via de Rank helpt je te kijken naar deze patronen en te kiezen welke waardevol en kostbaar zijn en welke je wilt veranderen, omdat ze je problemen geven op psychisch gebied, in de communicatie en/of in je relaties. Het is goed om eerlijk te kijken waar in jouw geschiedenis recht en onrecht plaatsvond, zonder te beschuldigen. Als het mogelijk en helpend is, betrekken we ook belangrijke personen in jouw leven bij de therapie.
Het doel is: gezonde relaties tussen ouders en kinderen, in vriendschappen, in het huwelijk, op je werk en in de samenleving vanuit een stabiele persoonlijke situatie en een gezonde eigen identiteit. Via de Rank gebruikt de contextuele methodiek, omdat het niet alleen patronen aanpakt, maar juist ook de wortels van de patronen op het spoor brengt. Pas als je die wortels ziet, lukt het om de patronen blijvend te veranderen.

EFT
Als een echtpaar zich aanmeldt voor relatietherapie biedt Via de Rank de Emotional Focussed Therapie (EFT). Binnen deze therapie werkt het echtpaar onder leiding van de therapeut aan een nieuwe manier van zich veilig met elkaar verbinden. Voor meer informatie hierover, zie de website eft.nl

Gedragscognitief
Daarnaast werkt Via de Rank gedragscognitief; door te ontdekken hoe jij voelt, denkt en doet kun je nieuwe patronen aanleren. Deze manier van werken heeft vaak snel een positief resultaat in het hier en nu.

Een taal erbij
Als hulpmiddel gebruikt Via de Rank: ’een taal erbij’: er wordt gewerkt met Playmobil en duplomateriaal. Het uitbeelden van situaties met dit materiaal werkt verhelderend en geeft snel inzicht in jouw situatie.

Brainspotting                                                                                                                                                                                           Bij trauma gerelateerde problematiek kan Via de Rank ook Brainspotting inzetten. Een lichaamsgerichte traumatherapie. Voor meer informatie zie de website: brainspotting.nl