De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Het is in veel gevallen mogelijk een gedeelte vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar, indien er een aanvullende verzekering is. Dit vanwege lidmaatschap van de NVPA en de RBCZ. Het vergoeden door de zorgverzekeraar moet door de cliënt zelf nagevraagd worden. Voor iedere verzekering is het weer anders. In ieder geval vergoed CZ een gedeelte en ook vele andere zorgverzekeraars bij aanvullende verzekering. Bij gebrek aan financiële middelen kunnen we zoeken naar een oplossing. Ook ben ik in het bezit van het Keurmerk Christelijke Zorg. Dat betekent dat bij verzekering bij Pro Life, deze een gedeelte van de kosten vergoedt.

Kosten:

  • Intakegesprek: €60,-
  • Behandel of coaching gesprek: een uur: €85,-
  • Echtpaarconsult 75 minuten: €106,-
  • Supervisiesessie in een groep: per uur pp. €100,-
  • Workshop:  per 2 uur €200,-