In deze tijd van coronacrisis blijf je van harte welkom om een beroep op Via de Rank te doen. Life en ook middels de digitale mogelijkheden kunnen we met elkaar contact hebben. Inmiddels is gebleken dat beiden goed werkt : een life gesprek of een videogesprek naar keuze en er zo zinvol hulp geboden kan worden. 

Hulpverleningspraktijk VIA DE RANK is een particuliere praktijk in DELFT (zuid), waar je geholpen wordt met je psychosociale een pastorale vragen en noden. Ook met relatieproblemen en gezinsvragen kun je terecht. Er zijn situaties in het leven waarin je zelf niet meer weet hoe je het moet oplossen, hoe je verder kunt leven of hoe je het leven moet invullen. VIA DE RANK wil dan met je meekijken, een luisterend oor bieden en toewerken naar het doel dat je wilt bereiken.

De werkwijze is contextueel, dat betekent dat er niet alleen naar jou gekeken wordt maar ook naar de relaties om je heen. Er wordt rekening gehouden met de verbondenheid van jou met jouw familieleden en/of andere belangrijke relaties. Er wordt gekeken : Hoe sta je in die relaties, hoe zijn bepaalde patronen ontstaan en hoe wil je in de toekomst hier mee verder?
Het gezin waar je in opgegroeid bent is de basis waar patronen ontstaan. VIA DE RANK leert je kijken naar deze patronen en kiezen welke waardevol en kostbaar zijn en welke je wilt veranderen, omdat ze je problemen geven op psychisch gebied en/of in de communicatie en in je relaties. Het is goed om naar je eigen geschiedenis te kijken, eerlijk te kijken naar recht en onrecht, zonder te beschuldigen. Je leert bij VIA DE RANK op een verantwoordelijke en eerlijke manier zorg te dragen voor de mensen om je heen, zonder de zorg voor jezelf uit het oog te verliezen.

Met als doel gezonde relaties tussen ouders en kinderen, in vriendschappen, huwelijk, werk en samenleving vanuit een stabiele persoonlijke situatie en identiteit; ruimte, vrijheid om te leven en hoop voor de toekomst.

VIA DE RANK coacht ook pastoraal werkers d.m.v. een supervisie traject. Dit kan individueel of in een groep.

Verder biedt VIA DE RANK workshops op het terrein van relaties en opvoeding.