foto-co-Rodenburg-de-RondeWie is de persoon achter VIA DE RANK? Co Rodenburg-de Ronde, geboren in 1960 en werkzaam als zelfstandig therapeut sinds 2011, met ruim 15 jaar lang ervaring in het werk.

Goed om te weten: Co is…

 • Christen
 • Vrouw, dochter, echtgenote, moeder en oma
 • Maatschappelijk werkster (opleiding: HBO Maatschappelijk Werk)
 • contextueel therapeut (4 jarige opleiding Leren Over Leven) met jarenlange therapeutische ervaring, opgedaan bij st. Koinonia en Cruciaal GGZ
 • Geregistreerd als aanvullend getraind EFT therapeut   (Emotionaly Focused Therapy: een relatietherapie die bewezen effectief is) .
 • In het bezit van het diploma Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen
 • Docent bij de pastorale cursus van st.Koinonia en ervaren in het geven van pastorale supervisie
 • Lid van de VCW (vereniging contextueel werkers)
 • Werkend met een taal erbij: Duplo en Playmobil. (hierin geschoold via De KONTEKST)
 • Actief in de eigen kerkelijke gemeente; in het pastoraat en leidinggevend aan een vrouwengroep/Bijbelstudie
 • Onderwezen vanuit het gedachtegoed van Leanne Payne, middels TPZ conferenties
 • Zelf actief binnen supervisie en intervisiegroepen
 • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59315180
 • Lid van de NVPA, een beroepsvereniging voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen en lid van de RBCZ die gelieerd zijn met de zorgverzekeraar .
 • Lid van de NVVCH. De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners.
 • verplicht tot jaarlijkse bijscholing in haar vakgebied.
 • Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ)..

Van harte werkt Co vanuit haar christelijke levensovertuiging. Dat betekent dat er plaats is voor geloofsvragen en geloofsaspecten binnen de therapie of coaching. Er is de mogelijkheid van gebed en stil zijn voor God.