Hieronder een aantal aanbevelingen.

Ik beveel Co Rodenburg bij een hulpvraag altijd van harte aan. Om wie ze is als persoon en om de therapie die ze geeft. Ze is een oprecht betrokken hulpverlener die heel goed kan aansluiten bij je hulpvraag. Ze wist me dan ook altijd weer verder te helpen. Ik vond het heel fijn om te merken dat niks gek of gezeur voor haar was. Ik kon altijd met alles bij haar terecht. De contextuele therapie waar ze mee werkt pakt je problemen bij de wortels aan. waardoor het hulpverlening is waar je daadwerkelijk mee verder komt. Ik had al vaker hulpverleners gehad, maar achteraf bezien waren die trajecten oplossingen op de korte termijn, waardoor ik later weer vast liep in mijn leven. Dit hulpverleningstraject was voor mij wat dat betreft heel anders. Daarnaast is er in de gesprekken ruimte voor je relatie met God en voor geloofsvragen, wat een bijzondere meerwaarde heeft. Ik ben dan ook dankbaar voor alles wat het traject met Co mij gegeven heeft.

– Marieke

Co Rodenburg heb ik leren kennen als docent bij de school voor pastoraat van Stichting Koinonia. Haar lessen zijn altijd zeer boeiend en leerzaam door de toegankelijke manier waarop ze haar kennis en ervaring als mens en als therapeut deelt. Op integere wijze creëert ze daarbij een sfeer van openheid en veiligheid, waardoor er ook ruimte is voor kwetsbaarheid.  Hierna heb ik een aantal jaren groepssupervisie gevolgd bij Via de Rank. Als supervisor zorgt Co voor veiligheid binnen de groep en heeft ze oog voor ieders eigenheid en individuele proces. Aan de hand van geschreven reflecties en ingebrachte casuïstiek biedt ze ieder ruimte voor reactie. Haar feedback en vraagstelling brengt je vaak een laag dieper in je denken en voelen. Altijd doet Co dit met fijngevoeligheid en met woorden die opening geven tot verdere groei. Dat Co in haar denken en spreken  – waar het passend is – open is hoe God met Zijn liefde en genade het fundament wil zijn van ons mens-zijn, heeft voor mij alles wat ik van haar heb mogen leren nog een extra dimensie gegeven.

Joke Verburg-Versluis, Amsterdam

En hieronder nog een aanbeveling van Cruciaal GGZ:

aanbeveling